Ciele

 1. Naučiť sa používať entitno-relačný model na modelovanie domény.

Úvod

  Na tomto cvičení sa bude precvičovať modelovanie domémy pomocou entitno-relačného modelu.

Postup

 1. V rámci tohto cvičenia vypracuj model domény svojho zadania s použitím entitno-relačného diagramu.

  Úloha: Použitím cvičiacim určeného nátroja na entitno-relačné modelovanie vytvor model domény svojho zadania. Pamätaj pritom na podmienky z informačnej stránky cvičení.

  Poznámka: Tie podmienky určujú "minimálne" požiadavky. Odporúčam podľa možnosti urobiť radšej trošku viac (napr., pridať naviac vzťahovú množinu, entitnú množinu, definovať viacero atribútov jedného typu entity, atď.), vďaka tomu sa ti potom budú ľahšie vymýšľať zmysluplné dopyty.

  Poznámka: Klasickým spôsobom sa analýza robí so zákaznikom, ktorý si povie, čo potrebuje. V takom kontexte je správny model domény ten, ktorý vyhovuje zákazníkovi. Ty teraz priamo zákazníka nemáš, takže v jeho úlohe môžeš vystupovať ty, resp. cvičiaci. To znamená, že ty musíš určiť, čo chceš v danej doméne zaznamenávať - napr. pri prihlasovaní sa na skúšky, má pre teba zmysel ukladať si študentov, ktorý sa prihlasujú? Bude tam entitná množina študent?

Zdroje

 1. Mária Bieliková: Modelovanie údajov, FIIT STUBA
 2. https://www.draw.io/
 3. https://erdplus.com/#/
 4. Prednáška 03: Relačný model
 5. Prednáška 04: SQL DDL
 6. MiniFB relacny model
 7. MiniFB SQL create database script
 8. Excel verzia databázy so vzorovými údajmi (+ príklady porušenia NF)

Doplňujúce úlohy

  Úloha: V rámci precvičenia skús namodelovať doménu systému školských jedálni, kde sa môžu učitelia a aj študenti prihlasovať na obedy/raňajky/večere.