Ciele

 1. Odovzdať zadanie.

Úvod

  Dnešné cvičenie je venované preberaniu zadania. Ak máš zadanie odovzdané, využi zvyšný čas cvičenia na precvičenie si SQL.

Postup

 1. Táto odovzdávka zadania zahŕňa:
  • entitno-relačný model domény,
  • logický relačný model,
  • SQL DDL skript na vytvorenie databázy.
 2. Ak už zadanie odovzdané máš, môžeš využiť čas nasledovnými úlohami:
  Úloha: Vypíš meno a priezvisko všetkých tých zákazníkov, ktorí pochádzajú z Českej republiky (Czech Republic). Pre overenie vedz, že sú dvaja.
  Úloha: Vypíš všetky objednávky smerujúce do Veľkej Británie v mesiaci máj 2013. O objednávke vypíš len jej dátum a adresu v tvare "adresa mesto, PSČ" (vo výsledku to bude spolu ako jeden reťazec). Pre overenie vedz, že vo výsledku bude aj záznam:
  invoicedate address
  01.05.13 202 Hoxton Street London, N1 5LH
  Úloha: Vypíš zoznam zamestnancov v tvare meno, priezvisko, dátum narodenia a počet rokov daného zamestnanca. Pre overenie vedz, že medzi výslednými záznamami bude napr. záznam (vek k dátumu 5. marec 2018):
  firstname lastname birthdate age
  Andrew Adams 18.02.62 56
 3. Na prednáškach si už mal mať aj spájanie tabuliek, takže začneme tak zľahka už aj s tým...
  Úloha: Vypíš názvy všetkých albumov skupiny U2. Pre overenie vedz, že je ich 10.

Zdroje

 1. Prednáška 08: Množinové operácie
 2. Prednáška 09: Agregačné funkcie a zoskupovanie

Doplňujúce úlohy

  Úloha:

  Podnik

  Zvýš mzdu všetkým, okrem Košičanov, o 15%.
  Úloha:

  Podnik

  Vlož do tabuľky Dovolenka nasledujúce údaje:
  
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (11, 2016, 40,23);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (22, 2016, 35, 10);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (33, 2016,30,2);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (44, 2016,35,5);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (55, 2016,40,35);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (66, 2016,40,0);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (77, 2016,30,0);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (88, 2016,40,27);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (99, 2016,45,12);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (100, 2016,30,4);
  
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (11, 2015, 40,35);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (22, 2015, 35, 35);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (33, 2015,30,30);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (44, 2015,35,30);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (55, 2015,40,35);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (66, 2015,40,40);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (77, 2015,30,30);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (88, 2015,40,37);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (99, 2015,45,42);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (100, 2015,30,28);
  Vytvor novú tabuľku Dovolenka2015, do ktorej vlož ev_cislo zamestnanca a počet dní dovolenky, koľko mu ostalo nevyčerpaných z roku 2015. V tabuľke majú byť len tí zamestnanci, ktorým nejaká dovolenka z roku 2015 ostala. Tento úkon vykonaj jediným príkazom.