Odovzdávanie zadania a priebežné opakovanie

Ciele
 1. Odovzdať zadanie.
Úvod
  Dnešné cvičenie je venované preberaniu zadania. Ak máš zadanie odovzdané, využi zvyšný čas cvičenia na precvičenie si SQL.
Postup
 1. Táto odovzdávka zadania zahŕňa:
  • entitno-relačný model domény,
  • logický relačný model,
  • SQL DDL skript na vytvorenie databázy.
 2. Ak už zadanie odovzdané máš, môžeš využiť čas nasledovnými úlohami:
  Úloha: Vypíš meno a priezvisko všetkých tých zákazníkov, ktorí pochádzajú z Českej republiky (Czech Republic). Pre overenie vedz, že sú dvaja.
  Úloha: Vypíš všetky objednávky smerujúce do Veľkej Británie v mesiaci máj 2013. O objednávke vypíš len jej dátum a adresu v tvare "adresa mesto, PSČ" (vo výsledku to bude spolu ako jeden reťazec). Pre overenie vedz, že vo výsledku bude aj záznam:
  invoicedate address
  01.05.13 202 Hoxton Street London, N1 5LH
  Úloha: Vypíš zoznam zamestnancov v tvare meno, priezvisko, dátum narodenia a počet rokov daného zamestnanca. Pre overenie vedz, že medzi výslednými záznamami bude napr. záznam (vek k dátumu 3. marec 2016):
  firstname lastname birthdate age
  Andrew Adams 18.02.62 54
 3. Na prednáškach si už mal mať aj spájanie tabuliek, takže začneme tak zľahka už aj s tým...
  Úloha: Vypíš názvy všetkých albumov skupiny U2. Pre overenie vedz, že je ich 10.
Zdroje
 1. Prednáška 08: Množinové operácie
 2. Prednáška 09: Agregačné funkcie a zoskupovanie
Doplňujúce úlohy
  Úloha:

  Podnik

  Zvýš mzdu všetkým, okrem Košičanov, o 15%.
  Úloha:

  Podnik

  Vlož do tabuľky Dovolenka nasledujúce údaje:
  
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (11, 2016, 40,23);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (22, 2016, 35, 10);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (33, 2016,30,2);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (44, 2016,35,5);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (55, 2016,40,35);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (66, 2016,40,0);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (77, 2016,30,0);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (88, 2016,40,27);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (99, 2016,45,12);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (100, 2016,30,4);
  
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (11, 2015, 40,35);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (22, 2015, 35, 35);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (33, 2015,30,30);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (44, 2015,35,30);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (55, 2015,40,35);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (66, 2015,40,40);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (77, 2015,30,30);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (88, 2015,40,37);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (99, 2015,45,42);
  INSERT INTO Dovolenka VALUES (100, 2015,30,28);
  Vytvor novú tabuľku Dovolenka2015, do ktorej vlož ev_cislo zamestnanca a počet dní dovolenky, koľko mu ostalo nevyčerpaných z roku 2015. V tabuľke majú byť len tí zamestnanci, ktorým nejaká dovolenka z roku 2015 ostala. Tento úkon vykonaj jediným príkazom.
comments powered by Disqus