Ciele

 1. Odovzdať zadanie.

Úvod

  Dnešné cvičenie je opäť venované preberaniu zadania. Ak máš zadanie odovzdané, využi zvyšný čas cvičenia na precvičenie si SQL.

Postup

 1. Toto odovzdávanie zadania zahŕňa:
  • entitno-relačný model domény (z minulej odovzdávky, v prípade chýb opravené),
  • logický relačný model (z minulej odovzdávky, v prípade chýb opravené),
  • SQL DDL skript na vytvorenie databázy (z minulej odovzdávky, v prípade chýb opravené),
  • skript na naplnenie databázy (sekvencia INSERT príkazov) tak, aby každá tabuľka mala aspoň 5 zmysluplných záznamov (inšpiruj sa reálnym svetom),
  • skript na vytvorenie 7 pohľadov, kde každý pohľad bude obsahovať aj komentár v prirodzenej reči vo forme úlohy (napr. 'Nájdi všetkých používateľov s krstným menom Milan'):
   • 2 pohľady s jednoduchým netriviálnym selectom nad jednou tabuľkou,
   • 3 pohľady so spájaním tabuliek (1x spojenie aspoň 2 tabuliek, 1x spojenie aspoň 3 tabuliek, 1x outer join),
   • 2 pohľady s použitím agregačných funkcií a/alebo zoskupenia
   ; snaž sa navrhnúť úlohy/pohľady tak, aby v danej doméne poskytovali nejakú zaujímavú odpoveď, napr. pri cestovných poriadkoch DPMK môžeme hľadať najbližší autobus linky 72 na zástavke Mier smerom na Lingov, ak je aktuálny čas napr. 13:33 (situácia, v akej sa človek môže ľahko vyskytnúť).
  Pripomínam, že máš mať buď na školskom serveri, resp. u seba na notebooku, databázu nahodenú a pripravenú na ukážku.
 2. Ak už zadanie odovzdané máš, môžeš využiť čas nasledovnými úlohami:
  Úloha: Aká bola tržba z objednávok v máji 2013? Pre overenie správnosti bola táto tržba 37.62.

  Poznámka: Pamätaj, že stĺpec total si mal z tabuľky invoice odstrániť, takže ten použiť nemôžeš.

  Úloha: Vypíš faktúru s id = 2 s jej položkami v tvare: číslo faktúry, názov skladby, názov jej interpreta (nie skladateľa), názov albumu, jednotková cena (za ktorú bola skladba kúpena), meno kupujúceho zákazníka (v jednom stĺpci kombinácia mena a priezviska). Pre overenie vedz, že skladby na danej faktúre sú 4.
  Úloha: Aký skladateľ je najobľúbenejší u zákazníka Wyatta Girarda? Získaj zoznam skladateľov kupovaný týmto zákazníkom zoradený podľa počtu kúpených skladieb od daného skladateľa. (najobľúbenejší - kupoval ho najčastejšie, pre overenie vedz, že jeho najobľúbenejším skladateľom sú 'Mike Bordin, Billy Gould, Mike Patton' s tromi kúpenými skladbami).

Zdroje

 1. Prednáška 16: Uvod do PL/SQL

Doplňujúce úlohy

  Úloha:

  Chinook

  Použitím vnoreného dopytu zisti meno, priezvisko a dátum narodenia najstaršieho zamestnanca. Výsledný dopyt porovnaj s riešením pomocou spojenia tabuliek.