Odovzdávanie zadania a priebežné opakovanie

Ciele
 1. Odovzdať zadanie.
Úvod

  Dnešné cvičenie je opäť venované preberaniu zadania. Ak máš zadanie odovzdané, využi zvyšný čas cvičenia na precvičenie si SQL.

Postup
 1. Toto odovzdávanie zadania zahŕňa:
  • entitno-relačný model domény (z minulej odovzdávky, v prípade chýb opravené),
  • logický relačný model (z minulej odovzdávky, v prípade chýb opravené),
  • SQL DDL skript na vytvorenie databázy (z minulej odovzdávky, v prípade chýb opravené),
  • skript na naplnenie databázy (sekvencia INSERT príkazov) tak, aby každá tabuľka mala aspoň 5 zmysluplných záznamov (inšpiruj sa reálnym svetom),
  • skript na vytvorenie 7 pohľadov, kde každý pohľad bude obsahovať aj komentár v prirodzenej reči vo forme úlohy (napr. 'Nájdi všetkých používateľov s krstným menom Milan'):
   • 2 pohľady s jednoduchým netriviálnym selectom nad jednou tabuľkou,
   • 3 pohľady so spájaním tabuliek (1x spojenie aspoň 2 tabuliek, 1x spojenie aspoň 3 tabuliek, 1x outer join),
   • 2 pohľady s použitím agregačných funkcií a/alebo zoskupenia
   ; snaž sa navrhnúť úlohy/pohľady tak, aby v danej doméne poskytovali nejakú zaujímavú odpoveď, napr. pri cestovných poriadkoch DPMK môžeme hľadať najbližší autobus linky 72 na zástavke Mier smerom na Lingov, ak je aktuálny čas napr. 13:33 (situácia, v akej sa človek môže ľahko vyskytnúť).
  Pripomínam, že máš mať buď na školskom serveri, resp. u seba na notebooku, databázu nahodenú a pripravenú na ukážku.
 2. Ak už zadanie odovzdané máš, môžeš využiť čas nasledovnými úlohami:
  Úloha: Aká bola tržba z objednávok v máji 2013? Pre overenie správnosti bola táto tržba 37.62.
  Poznámka: Pamätaj, že stĺpec total si mal z tabuľky invoice odstrániť, takže ten použiť nemôžeš.
  Úloha: Vypíš faktúru s id = 2 s jej položkami v tvare: číslo faktúry, názov skladby, názov jej interpreta (nie skladateľa), názov albumu, jednotková cena (za ktorú bola skladba kúpena), meno kupujúceho zákazníka (v jednom stĺpci kombinácia mena a priezviska). Pre overenie vedz, že skladby na danej faktúre sú 4.
  Úloha: Aký skladateľ je najobľúbenejší u zákazníka Wyatta Girarda? Získaj zoznam skladateľov kupovaný týmto zákazníkom zoradený podľa počtu kúpených skladieb od daného skladateľa. (najobľúbenejší - kupoval ho najčastejšie, pre overenie vedz, že jeho najobľúbenejším skladateľom sú 'Mike Bordin, Billy Gould, Mike Patton' s tromi kúpenými skladbami).
Zdroje
 1. Prednáška 16: Uvod do PL/SQL
Doplňujúce úlohy
  Úloha:

  Chinook

  Použitím vnoreného dopytu zisti meno, priezvisko a dátum narodenia najstaršieho zamestnanca. Výsledný dopyt porovnaj s riešením pomocou spojenia tabuliek.
comments powered by Disqus