Objektovo Orientované programovanie

Tento kurz predstavuje dôležitú paradigmu v softvérovom inžinierstve - objektovo orientované programovanie. Naučíte sa vytvárať objektový návrh aplikácií a zoznámite sa s vybranými návrhovými vzormi. Sprievodným jazykom kurzu je Java. Kurz nadväzuje na predmet Programovanie a je prerekvizitou predmetov Komponentové programovanie a Technológie .NET.

Viac »

Novinky

  • 04.12.2017 - Testy pre druhé zadanie spustené v Arene od 04.12.2017 22:00.
  • 25.11.2017 - Zverejnené druhé zadanie. Testovanie na Arene bude spustené neskôr.
  • 22.10.2017 - Testy pre prvé zadanie spustené v Arene od 22.10.2017 22:00.
  • 16.10.2017 - Zverejnené prvé zadanie. Testovanie na Arene bude spustené neskôr.
  • 25.9.2017 - A máme tu ďalší semester. Vitajte ;)