Sprites

Introduction

Na tomto mieste nájdete zoznam animácií, ktoré môžete použiť vo svojich implementáciách. Okrem samotného obrázku nájdete aj jeho krátky popis poprípade aj krátky scenár použitia.

Items

image file name sprite dimensions description
ammo.png 16x16 munícia, používa sa na doplnenie streliva v zbrani hráča
barrel.png 16x16
energy.png 16x16 lekárnička, používa sa na ošetrenie hlavného hrdinu, je možné ju použiť v prípade, keď je úroveň zdravia hráča nižšia, ako maximálna
extinguisher.png 16x16 hasiaci prístroj
hammer.png 16x16 kladivo
key.png 16x16 kľúč, pouužíva sa na otvorenie dverí
life.png 16x16
money.png 16x16 peniaze
wrench.png 16x16 francúzsky kľúč

Actors

image file name sprite dimensions description
alarm_light.png 16x16 poplašné svetlo
alien.png 32x32 votrelec
alien_egg.png 32x32
body.png 64x48 telo
bomb.png 16x16 bomba
bomb_activated.png 16x16 bomba, aktivovaná
box_large.png 16x16
bullet.png 16x16 vystrelená guľka
button_green.png 16x16 tlačidlo, zelené
button_red.png 16x16 tlačidlo, červené
cables.png 48x16 počítač
computer.png 80x48 počítač
desk.png 48x48 pracovný stôl
destroyable-switch.png 16x16 prepínač, ktorý je možné zničiť
electricity.png 16x48
energy_bullet.png 16x16
energy_wave.png 16x16
engine.png 96x64
fan.png 32x32 chladič
fdoor.png 16x48
floor_switch.png 16x16
generator.png 32x48
hdoor.png 32x16 horizontálne dvere
hdoor_strong.png 32x16 zosilnené horizontálne dvere
heli.png 64x64 vrtulnik
hole.png 32x32 diera v podlahe
invisible.png 16x16 neviditeľná dlaždica pre implementáciu mechanizmov voľnému oku skrytých
large_explosion.png 32x32
laser.png 16x48 lejzrová stena
laser_beam.png 16x16 lejzrový lúč
lift.png 48x48 výťah, teleport
light_off.png 16x16 svetlo, vypnuté
light_on.png 16x16 svetlo, zapnuté
locker.png 16x16
lurker_alien.png 32x32
luker_born.png 32x32
mine.png 16x16
monster.png 216x128
monster_1.png 180x128
monster_2.png 234x127
mother.png 112x162
player.png 32x32 hráč
player_die.png 32x32
reactor.png 80x80 reaktor, vypnutý
reactor_broken.png 80x80 reaktor, pokazený
reactor_extinguished.png 80x80 reaktor, pokazený no už nehorí
reactor_hot.png 80x80 reaktor, horúci
reactor_on.png 80x80 reaktor, zapnutý
rocket.png 16x16 výbušná raketa
small_explosion.png 16x16 malá explózia
spitter_alien.png 32x32
switch.png 16x16 prepínač, vypínač, spínač
trap_system.png 16x16
tunnel_black.png 32x32 otvárajúci sa tunel
vdoor.png 16x32 vertikálne dvere
vdoor_strong.png 16x32 zosilnené vertikálne dvere
ventilator.png 32x32 ventilátor
wall_switch.png 16x16
warrior_alien.png 32x32 votrelec

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.