Lab #1: Not Too Short Introduction to OOP

zoznámte sa s objektovým programovaním hraním hry Alien Breed

Motivácia

Na tomto cvičení sa budete hrať. A popri tom hraní sa budete učiť. Cieľom cvičenia je úspešne prejsť pripravenú hru AlienBreed a popri tom sa naučiť niekoľko základných vlastností objektového programovania. Okrem toho, že sa niečo naučíte, osvojíte si aj princíp hry, ktorá bude pre tento semester predstavovať vaše zadanie z predmetu.

Ciele

  1. Osvojiť si pravidlá hry AlienBreed.
  2. Porozumieť objektom a triedam pomocou hrania hry AlienBreed.
  3. Oboznámiť sa s diagramom tried.
  4. Oboznámiť sa so zapúzdrením údajov.

Postup

Krok #1: Let's rock!

Vašou úlohou je hrať a vyhrať hru AlienBreed. Hrací čas, za ktorý máte túto úlohu stihnúť je 50 min. Nezabudnite, že hra je vzdelávacia a nebude teda záležať iba na tom, kto prvý postriela všetkých votrelcov! Veľa šťastia, hráč!

Úloha 1.1

Z tejto linky si stiahnite hru AlienBreed.

Úloha 1.2

Spustite hru a ďalej pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak používate OS Linux, dvojklik pre spustenie vám pravdepodobne stačiť nebude. Pre spustenie si najprv spustite príkazový riadok a v priečinku, do ktorého ste hru stiahli, zadajte príkaz:

$ java -jar alienbreed.jar

V prípade, že sa vám hra nespustí, s naväčšou pravdepodobnosťou nemáte nainštalovanú Javu (JRE). Preto si ju pre svoj systém nainštalujte.

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.