Lab #1: Not Too Short Introduction to OOP

zoznámte sa s objektovým programovaním hraním hry Alien Breed

Motivácia

Na tomto cvičení sa budete hrať. A popri tom hraní sa budete učiť. Cieľom cvičenia je úspešne prejsť pripravenú hru AlienBreed a popri tom sa naučiť niekoľko základných vlastností objektového programovania. Okrem toho, že sa niečo naučíte, osvojíte si aj princíp hry, ktorá bude pre tento semester predstavovať vaše zadanie z predmetu.

Ciele

  1. Osvojiť si pravidlá hry AlienBreed.
  2. Porozumieť objektom a triedam pomocou hrania hry AlienBreed.
  3. Oboznámiť sa s diagramom tried.
  4. Oboznámiť sa so zapúzdrením údajov.

Postup

Krok #1: Let's rock!

Vašou úlohou je hrať a vyhrať hru AlienBreed. Hrací čas, za ktorý máte túto úlohu stihnúť je 50 min. Nezabudnite, že hra je vzdelávacia a nebude teda záležať iba na tom, kto prvý postriela všetkých votrelcov! Veľa šťastia, hráč!

Úloha 1.1

Z tejto linky si stiahnite hru AlienBreed.

Úloha 1.2

Spustite hru a ďalej pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak používate OS Linux, dvojklik pre spustenie vám pravdepodobne stačiť nebude. Pre spustenie si najprv spustite príkazový riadok a v priečinku, do ktorého ste hru stiahli, zadajte príkaz:

$ java -jar alienbreed.jar

V prípade, že sa vám hra nespustí, s naväčšou pravdepodobnosťou nemáte nainštalovanú Javu (JRE). Preto si ju pre svoj systém nainštalujte.

Krok #2: Ready, steady, go!

Tento predmet ale nebude len o hraní. Aby sme mohli nabudúce plynulo odštartovať, pripravte si na svojich počítačoch do najbližšieho cvičenia požadované softvérové vybavenie.

Úloha 2.1

Pokiaľ nemáte, nainštalujte si SDK jazyka Java 8, tiež známe ako Java Development Kit (JDK) 1.8, pre váš operačný systém.
Java SDK možete stiahnuť z tejto stránky, alebo využiť balíčkovací systém vášho operačného systému.

Úloha 2.2

Nainštalujte si vývojové prostredie IntelliJ IDEA.
Na tomto predmete nám bude stačiť open source verzia prostredia IntellliJ IDEA Community Edition. Ako študenti si však môžete v prípade záujmu zadarmo na študijné účely stiahnuť aj inak platenú verziu IntelliJ IDEA Ultimate, po vytvorení JetBrains účtu použitím vašej univerzitnej emailovej adresy.

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.