Kontrola programovacieho štýlu

Plugin QAPlug pre IntelliJ IDEA

Inštalácia

  1. Otvorte cez menu File -> Settings -> Plugins okno na vyhľadávanie a inštaláciu pluginov.
  2. Zobrazte si zoznam dostupných pluginov tlačidlom Browse repositories....
  3. Vyhľadajte pluginy s názvom QAPlug a QAPlug PMD a obe nainštalujte v kliknutím na Install v paneli detailu pluginu.
  4. Reštartujte prostredie.

Nastavenie pravidiel

Najskôr si stiahnite zoznam pravidiel ruleset.xml pre PMD.

Otvorte menu Analyze -> Analyze code... V novom okne nastavte Analysis scope na Project a Anaylsis profile na Run with chosen profile. Kliknite na tlačidlo "..." pre nastavenie nového profilu.

V novom okne Coding Rules kliknite na tlačidlo pridania profilu a zvoľte IDE Profile. Zadajte meno pre nový profil, povoľte možnosť Import profile a zvoľte cestu k stiahnutému súboru ruleset.xml. Kliknite na tlačidlo OK v okne Coding Rules.

Späť v okne Specify analysis scope vyberte práve vytvorený profil a kliknite na OK. V spodnej časti prostredia sa otvorí panel Analysis QAPlug results, ktorý bude obsahovať výsledok kontroly kódu.

Obr. 1: Nastavenie rozsahu analýzy v QAPlug.

Opätovné spustenie kontroly je možné pomocou tlačidla dvojitej šípky v paneli Analysis QAPlug results.

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.