Softvérový rámec GameLib

Training Project

Na nasledujúcom odkaze je možné stiahnuť aktuálnu verziu tréningového projektu s rámcom GameLib aj nástrojom OAT pre prostredie IntelliJ IDEA.

Download training.project.zip

Changelog
v1.1 (24.9.2016)
 • Funguje na Jave 1.8.
 • Zmena IDE na IntelliJ JDEA.
 • Dokumentácia a zdrojové kódy softvérového rámcu dostupné priamo v knižnici alienbreed-lib.jar.
v1.03 (22.10.2013)
 • V diagrame tried sa zobrazujú všetky rozhrania z balíka sk.tuke.oop.aliens (aj bez anotácie @Inspectable).
 • Projekt AlienBreed1 premenovany na AlienBreedOAT.
v1.02 (14.10.2013)
 • V prípade, že už existuje vzťah asociácie medzi dvoma triedami v diagrame tried, vzťah závislosti sa už medzi nimi nezobrazuje.
v1.01 (13.10.2013)
 • Upravené zarovnávanie atribútov objektu.
 • Opravená chyba pri vkladaní objektu do hry (objekt sa vložil na inú pozíciu ako jeho náhľad).
 • Pridané nové animácie do projektu - resources/images/{desk.png, body.png, wrench.png, hole.png, barrel.png}.
v1.0 (11.10.2013)
 • V hornej lište nástroja OAT (Object Access Tool - to okno v ľavo :) je zobrazené číslo verzie nástroja (pri problémoch s projektom uveďte použitú verziu).
 • Atribúty a operácie objektov sú zobrazované v abecednom poradí.
 • V menu Súbor v nástroji OAT pribudli dve možnosti ukončenia - Ukončiť a Uložiť a ukončiť. Voľba Uložiť a ukončiť ukladá stav hry - vytvorené objekty. Po spustení sa automaticky načíta uložená hra a zobrazia sa objekty. Pri ukončení x-kom na okne sa hra neuloží.

Project Hellen

Na nasledujúcom odkaze nájdete kompletný aktuálny projekt pre druhú časť cvičení, potrebný pre scenáre počnúc číslom 06. Projekt je určený pre prostredie IntelliJ IDEA.

Download project.hellen.zip

Changelog
v1.2 (31.10.2017)
 • Zmena rozhrania Backpack na ActorContainer
 • Úprava vykresľovania kontajnere actorov v okne hry.
v1.1 (23.10.2016)
 • Funguje na Jave 1.8.
 • Zmena IDE na IntelliJ JDEA.
 • Dokumentácia a zdrojové kódy softvérového rámcu dostupné priamo v knižnici gamelib.jar.
v1.0 (24.okt.2014)
 • pridaná posledná verzia rámca GameLib
 • aktualizované vlastnosti projektu tak, aby bolo možné projekt spustiť aj z príkazového riadku v priečinku dist/ (ak by ste sa chceli výsledkom projektu pochváliť)
 • projekt bol premenovaný a teda znova číslovaný od 1.0

Publikácie

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.