Návod na vytvorenie mapy v editore Tiled

Návod na vytvorenie mapy v editore Tiled

Poznámka:  Je nutné použiť verziu 0.9.1. Novšie verzie (0.10.x a vyššie) obsahujú funkcionality, ktoré vzhľadom na spôsob spracovávania mapy aktuálnou verziou herného rámca nemusia pracovať správne.

Priame odkazy na stiahnutie editora Tiled 0.9.1:

Po spustení editora Tiled najprv vytvorte novú mapu (File -> New alebo CTRL + N). Novú mapu nastavte podľa obrázka (veľkosť mapy si nastavte vlastnú):

Obr. 1: Vytvorenie novej mapy v editore Tiled.

Pridajte nový tileset. (Map -> New Tileset). Ako obrázok vyberte jeden z dvoch tileset-ov, nachádzajúcich sa v projekte, v priečinku resources/levels/tilesets/. Veľkosť jednej dlaždice nastavte na 16 x 16 pixelov:

Obr. 2: Pridanie nového Tileset-u.

Nakreslite pozadie. Prvú vrstvu premenujte na background a do nej nakreslite pozadie úrovne, vrátane stien.

Obr. 3: Pozadie nakreslite do vrstvy backgound!

Vytvorte novú vrstvu (pravý klik do zoznamu vrstiev a vyberte Add Tile Layer) nad vrstvou background a pomenujte ju walls. V nej prekreslite všetky steny (alebo iné pevné prekážky) ružovou farbou:

Obr. 4: Steny, cez ktoré hráč nemôže prejsť treba preklesliť ružovou dlaždicou.

Pridajte objekty. Vytvorte novú vrstvu (Add Object Layer) a nazvite ju objects. Vyberte nástroj Insert rectangle (R) a nakreslite štvorec. V nastaveniach (klik pravým na štvorec a vyberte Object Properties) nastavte meno, prípadne typ objektu (napríklad pre Ripleyovú meno Ripley) a jeho veľkosť (napríklad na 2 x 2):

Obr. 5: Vytvorenie objektu Ripley-ovej.

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.