Programovanie

Tento kurz nadväzuje na kurz Základy algoritmizácie a programovania a venuje sa pokročilým témam v jazyku C. Na kurze sa naučíte používať štruktúrované typy, dynamicky spravovať pamäť, pracovať so súbormi, používať štandardné knižnice a pod. Svoje konzolové aplikácie zasa vylepšíte použitím knižnice curses a naučíte sa základy programovania mikrokontroléra Arduino.

Learn more »

Virtuálny stroj

Pre potreby kurzu sme pre vás vytvorili virtuálny stroj, ktorého obraz si môžete stiahnuť nižšie. Prehľad zmien, ako aj ďalšie informácie a diskusiu k nemu nájdete na tejto adrese.

Download (v2017.02)

Arduino Kit

Časť predmetu bude venovaná vývoju programovania pre mikrokontrolér Arduino. Pre zvládnutie tejto časti si budete potrebovať kúpiť vlastné Arduino, niekoľko súčiastok a nainštalovať potrebné vývojové prostredie.

Learn more »

Anketa k predmetu

Boli by sme veľmi radi, ak si nájdete niekoľko minút na vyklikanie tejto ankety. Váš názor nás totiž zaujíma a aj ten budúci rok chceme pripraviť na základe vašej spätnej väzby lepšie, ako tento.

Problem Set #4: Mastermind

Vytvorte implementáciu hry Mastermind pomocou prototypovacej dosky Arduino. Viac informácií nájdete na stránke so znením zadania.

Problem Set #2: Top Secret

Implementujte niekoľko algoritmov pre šifrovanie textu v jazyku C. Viac informácií nájdete na stránke so znením zadania.

Problem Set #1: K

Vytvorte implementáciu známej počítačovej hry 2048 v jazyku C. Viac informácií nájdete na stránke so znením zadania.

Novinky

  • 01.jún.2017 - Bola aktualizovaná stránka s informáciami o skúškach vzhľadom na aktuálnu situáciu.
  • 16.máj.2017 - Keďže v piatok 19.máj.2017 bude v areáli Technickej univerzity odstávka elektriny (blackout), musíme zrušiť skúšku. Viac na stránke s informáciami o skúškach.
  • 11.máj.2017 - Napísali sme niekoľko poznámok ku skúške. Informácie teda nájdete tu
  • 22.mar.2017 - Zverejnený Arduino Kit. Info o spolupráci s blízkym elektro obchodom dáme.
  • 20.mar.2017 - Druhé zadanie vypublikované. Zatiaľ bez spustených testov.
  • 19.mar.2017 - Testy pre prvé zadanie po niekoľkých problémoch sú konečne spustené. Rovnako je posunutý deadline. Viac na stránke so zadaním.
  • 6.mar.2017 - Prvé zadanie vypublikované. Zatiaľ bez spustených testov.
  • 26.feb.2017 - Prvé zadanie vypukne až na začiatku 4. týždňa.
  • 20.feb.2017 - Aktualizovaný virtuálny stroj na verziu 2017.02 (odstránený problém s USB, zmenená ikonka pre menu)
  • 13.feb.2017 - Vypukol letný semester. Vitajte ;)

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.