Osnova kurzu

Zoznam prednášok a cvičení

t. Prednáška Cvičenie Zadanie
1

Zoznam tém:

štruktúrované údajové typy, používateľom definované údajové typy, zoznamy údajov, vyhľadávanie a triedenie nad zoznamom údajov

Prejsť na prednášku

Back to School

Jednorozmerné pole, frekvenčná tabuľka, algoritmizácia, ladenie programov, štandardný vstup, používanie polí ako parametre funkcií.

Prejsť na cvičenie

Problem Set 0: The Environment

Príprava a konfigurácia prostredia pre vývoj programov v jazyku C.

Prejsť na zadanie

2

Zoznam tém:

modulárne programovanie, dvojrozmerné polía

Prejsť na prednášku

Back to School, part II.

štruktúrované údajové typy, používateľom definované typy

Prejsť na cvičenie

3

Zoznam tém:

dynamická správa pamäte, alokácia pamäte, uvoľnenie pamäte, memory leak, valgrind

Prejsť na prednášku

Introduction to Modular Programming

nástroj make, konfiguračný súbor Makefile

Prejsť na cvičenie

Problem Set 1: K

Vytvorte variáciu hry 2048 s názvom K.

4

Zoznam tém:

pravouhlé pole, zubaté pole, pole smerníkov

Prejsť na prednášku

Valgrind

identifikácia únikov v pamäti, základy práce s nástrojom valgrind

Prejsť na cvičenie

5

Zoznam tém:

úvod do dynamických údajových typov, spojkový zoznam, CRUD

Prejsť na prednášku

Test Driven Development

vývoj riadený testami, black-box testing

Prejsť na cvičenie

Problem Set 2: Top Secret

Niekoľko známych a menej neznámych šifier.

6

Zoznam tém:

Prejsť na prednášku

Weather Forecast

reprezentácia údajov v pamäti vo forme jednosmerného spájaného zoznamu, vytváranie a odstraňovanie zoznamu, vyhľadávanie údajov v zozname

Prejsť na cvičenie

8

Zoznam tém:

Uniony, enumeračné typy, Bit Masking

Prejsť na prednášku

Bomber, part I.

úvod do práce s knižnicou curses

Prejsť na cvičenie

9

Zoznam tém:

regulárne výrazy

Prejsť na prednášku

Bomber, part II.

odchytávanie stlačených kláves pomocou knižnice curses

Prejsť na cvičenie

10

Zoznam tém:

čítanie a zápis do súborov, textové a binárne súbory

Prejsť na prednášku

Regulárne výrazy

Precvičovanie regulárnych výrazov

Prejsť na cvičenie

11

Zoznam tém:

otvorená elektronická platforma Arduino I.

Prejsť na prednášku

wc

wc - print newline, word, and byte counts for each file

Prejsť na cvičenie

12

Zoznam tém:

otvorená elektronická platforma Arduino II.

Prejsť na prednášku

Help Wanted

riadenie cestnej premávky na základe modelu vytvoreného s Arduinom

Prejsť na cvičenie

13

Zoznam tém:

otvorená elektronická platforma Arduino III.

Prejsť na prednášku

Anketa

prieskum medzi študentmi ohľadom predmetu

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.