Code Wars Intermezzo

Motivácia

CodeWars je jedným z mnohých webov, ktoré dnes ponúkajú možnosť sa "nejakým" spôsobom zlepšiť v programovaní. V prípade CodeWars sa jedná o službu, kde môžete riešiť rôzne programátorské úlohy (nazývané kata) v rôznych jazykoch a získavať za ne body. Máte však aj možnosť vidieť riešenia ostatných, čím sa vaše schopnosti môžu zlepšiť ešte viac. Na dnešnom cvičení sa na túto službu pozrieme zblízka.

Ciele

  1. Oboznámiť sa so službou CodeWars.
  2. Rutinne pracovať s reťazcami.
  3. Rutinne pracovať s číslicami ako znakmi (nie hodnotami).

Postup

Krok #1: Bootstrap

Skôr, ako sa pustíme do samotného riešenia, zaregistrujeme sa.

Úloha 1.1

Otvorte vo svojom prehliadači stránku https://www.codewars.com a zaregistrujte sa.
Po kliknutí na tlačidlo Sign Up v pravom hornom rohu stránky sa spustí sprievodca, ktorý vás prevedie procesom registrácie. Najprv si vyberiete programovací jazyk (C/C++). Následne budete vyzvatí, aby ste vyriešili jednoduchú úlohu v tomto jazyku. Potom už len dokončíte registráciu vyplnením kontaktných údajov. Ako svoj klan uveďte pvjc-2017.

Krok #2: Let's Solve Some Kata

Po úspešnej registrácii sa môžeme pokúsiť vyriešiť niekoľko katas a zvýšiť tak svoje hodnotenie.

Úloha 2.1

Vyriešte úlohu IP Validation v jazyku C.
Vašou úlohou je napísať funkciu is_valid_ip(), ktorá zistí, či vstupný parameter funkcie predstavuje valídny zápis IP adresy vo verzii 4.

Úloha 2.2

Po vyriešení úlohy porovnajte svoje riešenie s existujúcimi riešeniami.

Doplnkové úlohy

  1. Riešte ďalšie úlohy na https://codewars.com pre jazyk C.

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.