Týždeň 2

knižnica stdlib.h, funkcie qsort(), bsort(), binárne súbory, načítavanie a ukladanie štruktúrovaných údajov, serializácia, deserializácia

Záznam z prednášky

Video môžete ohodnotiť na stránkach youtube.com

Oznamy

Standard Library

Sorting list with qsort()

Searching with bsearch()

Data Persistence

Binary Files

Saving Binary Data to Disk

Invisible Problem

Loading Binary Data from Disk

Additional Resources

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.