Týždeň 03

reprezentácia času v počítači, pretečenie, enumeračné typy, modulárne programovanie, exit status

Záznam z prednášky

Video môžete ohodnotiť na stránkach youtube.com

Oznamy

Date and Time Representation

DateTime Structure

Enumeration Constants

Unix Time

Representing the Number

Overflow

Structure in Structure

Modulárne programovanie - motivácia

Modulárne programovanie - všeobecný úvod

Hlavičkový súbor

Zdrojový súbor

Makefile

Think First!

Exit Status

Additional Resources

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.