Week 05

pravouhlé pole, zubaté pole, pole smerníkov, štandardné kanály/prúdy

Záznam z prednášky

Video môžete ohodnotiť na stránkach youtube.com

Oznamy

Motivácia

Intermezzo

Square Array (Pravouhlé pole)

Jagged Array (Zubaté pole)

Pole pointerov

Pointer na pointer

Parametre príkazového riadku

Zistenie počtu slov v súbore

Funkcia vracajúca zoznam načítaných slov zo súboru

Standard Streams

Additional Resources

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.