Week 6

úvod do dynamických údajových typov, spojkový zoznam, CRUD

Záznam z prednášky

Video môžete ohodnotiť na stránkach youtube.com

Oznamy

Motivácia

Polia

File System

Linked Lists

CRUD

Štruktúrovaný údajový typ struct node

Funkcia traverse()

Funkcia insert()

Funkcia delete()

Other dynamic data types

Further Reading

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.