Week 7

Singly Linked Lists, Doubly Linked Lists, Trees, Binary Trees

Intermezzo

Motivácia

Linked Lists

Doubly Linked List

Trees

Binárny vyhľadávací strom

Zoo

Reprezentácia uzla

struct node{
    char* data;
    struct node* yes;
    struct node* no;
};

Inicializovanie stromu

Funkcie na vytvorenie uzlov

Let's play

Zhodnotenie riešenia

Additional Resources

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.