Week 11

meranie teploty, sériová komunikácia, analógové vstupy, potenciometer

Záznam z prednášky

Video môžete ohodnotiť na stránkach youtube.com

Oznamy

Motivácia

Analógový vstup

Description

Príklad použitia

Sériový port

Description

Example

Temperature Sensor

Additional Resources

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.