Informácie ku skúške

Hodnotenie zadaní s vysokou zhodou

Ako sme avizovali, v prípade, že sme zistili, že vaše zadanie má príliš vysokú zhodu, tak v zmysle etického kódexu:

Prakticky teda musíte splniť všetky požiadavky pre absolvovanie predmetu, ale vaše hodnotenie zaň bude minimálne (11 bodov za zápočet + 41 bodov za skúšku je spolu 52 bodov).

Druhy termínov a dátumy

Pozor: Je potrebné prísť na správny termín. Ak prídete na zlý druh termínu (napr. na prvý opravný namiesto riadneho) bez veľmi vážneho dôvodu a príslušnej ospravedlnenky, tak sa strháva

Typ skúšky

Tak ako v predmete Základy algoritmizácie a programovania aj v Programovaní máme

Keď sa budete prihlasovať na skúšku, dbajte na to, aby ste si vybrali správny typ (A,B). ten je uvedený v poznámke termínu (ak by náhodou nebol, typ zistíte podľa dĺžky trvania).

Skúška typu A

Skúška bude programátorská a bude sa podobať na zadania. Na skúške sa nestretnete s:

K dispozícii budete mať okrem prednášok aj dokumentáciu štandardných knižníc. Takže okrem Stack Overflow máte k dispozícii všetko, čo k programovaniu potrebujete.

Pravidlá, ktoré budú platiť na skúške

Porušenie hlavne dvoch posledných bodov je charakterizované ako porušenie etického kódexu!

Skúška typu B

Elektronický test v systéme Moodle. Test obsahuje 24 otázok na ktorých zodpovedanie máte 50 minút.

Z testu je možné získať maximálne 80 bodov (BT), ktoré sa prepočítajú na maximálne 60 bodov zo skúšky (BS) nasledovne:

kde

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.