Ciele

 1. Odovzdanie zadania.

Úvod

  Zápočtový týždeň.

Postup

 1. Veríme, že sa vám podarilo úspešne dostať až na koniec prípadovej štúdie Minesweeper.
  • Finálnu hru je nutné odovzdať svojmu cvičiacemu najneskôr v zápočtovom týždni na cvičení.
  • Finálna hra musí mať minimálne funkčnosť definovanú prípadovou štúdiu.
  • Zdrojový kód musí byť okomentovaný, napísaný podľa Java Code Conventions
  • Na základe komentárov bude vygenerovaná dokumentácia.
  • Pre hru musia byť napísané unit testy.
  • Za odovzdanie hry podľa návodu študent dostane polovicu bodov za zadanie. Ďalšie body získa za vlastnosti aplikácie, ktoré nie sú súčasťou štúdie (napr. vypracované doplňujúce úlohy). Každá vlastnosť navyše bude posúdená cvičiacim a ohodnotená maximálne 2 bodmi.
  Úloha: Vytvorenú aplikáciu samostatne predveďte cvičiacemu.

Zdroje

 1. Java Code Conventions: http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconvtoc-136057.html
comments powered by Disqus