Ciele predmetu
   Na každom cvičení (počnúc 4) musí byť študent schopný prezentovať aktuálny stav prác na štúdii Minesweeper. Bez aktuálnych zdrojových textov je jeho účasť na cvičení zbytočná. Hlavný dôraz je kladený na cvičeniach na samostatnú prácu a konzultáciu s cvičiacim.
   Zadanie bude priebežne odovzdávané aj do systému Arena prostredníctvom systému na správu verzií Git.
  Podmienky pre získanie zápočtu
  Vyučujúci

  Prednášajúci:
  Cvičiaci:
  Prednášky:
  Zdroje
  1. Cay S. Horstmann, Gary Cornell: Core Java, Volume 1: Fundamentals, 9th Edition. Prentice Hall PTR, December 2012, 1008 pp. ISBN 0137081898.
  2. Cay S. Horstmann, Gary Cornell: Core Java, Volume 2: Advanced Features, 9th Edition. Prentice Hall PTR, March 2013, 1152 pp. ISBN 013708160X.
  3. Pavel Herout: Učebnice jazyka Java, 5. vyd. Kopp, 386 pp. ISBN: 978-80-7232-398-2.
  4. The Java Tutorial http://docs.oracle.com/javase/tutorial
  5. J2SE reference documentation http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api
  6. Hlavná stránka NetBeans IDE https://netbeans.org
  7. Java Code Conventions: http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconvtoc-136057.html
  comments powered by Disqus