Základy algoritmizácie a programovania

Predmet je úvodným predmetom zo série programátorských predmetov, ktorý má za cieľ získanie základných znalostí a zručností pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov, ako aj implementáciu a testovanie vybraných úloh vo forme programov v procedurálnom jazyku C. Počas absolvovania predmetu sa naučíte základným jazykovým konštrukciám jazyka, na čo neskôr naviažete pokročilými témami v rámci predmetu Programovanie.

Skúšky

Milí študenti, možno ste si už všimli, že v systéme Mais pribudli termíny skúšok. Zatiaľ nemáte možnosť vidieť všetky. Odkrývať sa budú postupne podľa obsadenosti jednotlivých miestností. Skúšky budú v stredy 9.1, 16.1, 23.1, 30.1 a 6.2.2019. Prihlasovanie bude možné až od piatku 21.12.2018. NA RIADNY (PRVÝ) TERMÍN JE VYHRADENÝ DÁTUM 9.1.2019 A 16.1.2019. TO ZNAMENÁ, ŽE PRVÝ KRÁT MUSÍTE ABSOLVOVAŤ SKÚŠKU BUĎ 9.1.2019 ALEBO 16.1.2019. PO TÝCHTO DÁTUMOCH VÁM TO SYSTÉM MAIS UŽ NEUMOŽNÍ. PO TÝCHTO DÁTUMOCH SA BUDÚ KONAŤ UŽ IBA OPRAVNÉ TERMÍNY!!!!!!!!!!!! Samozrejme, pokiaľ je Vaše skóre dostatočne vysoké na to, aby ste získali známku z predmetu, tento oznam sa Vás netýka. Kontaktujte ma v prípade nejasností.

Problem Set 10

Vaše posledné zadanie Problem Set 10 bolo publikované. Zadanie bude hodnotené Vašim cvičiacim po osobnom odovzdaní zadania. Presný spôsob hodnotenia PS10 určí Váš cvičiaci.

Problem Set 9

Vaše deviate zadanie Problem Set 9 bolo publikované. Zadanie bude hodnotené pomocou automatizovaných testov - podobne ako v prípade PS1-PS3 a PS5-PS7. Automatizované testy pre PS9 sú spustené. Po prvom hodnotení Vám príde na Váš školský email odkaz na výsledky hodnotenia. Pozor, zmena! Testovanie prebieha každé dve hodiny - vždy v párnu hodinu dňa.

Problem Set 7 & Problem Set 8

Vaše siedme zadanie Problem Set 7 bolo publikované. Zadanie bude hodnotené pomocou automatizovaných testov - podobne ako v prípade PS1-PS3 a PS5-PS6. Automatizované testy pre PS7 sú spustené. Po prvom hodnotení Vám príde na Váš školský email odkaz na výsledky hodnotenia. Vaše ôsme zadanie Problem Set 8 bolo publikované. Zadanie bude hodnotené Vašim cvičiacim po osobnom odovzdaní zadania. Presný spôsob hodnotenia PS8 určí Váš cvičiaci.

Informácie o hodnotení

Informácie o hodnotení predmetu nájdete na tejto stránke.

Diskusia na Mattermost-e

Pre komunikáciu v rámci predmetu ZAP používame Mattermost. Do team-u predmetu sa dostanete odkazom https://mattermost.kpi.fei.tuke.sk/zap-2018. Ako prihlasovacie údaje použite svoj univerzitný login a heslo (rovnaké prihlasovacie údaje, ako do systému Mais).

Mattermost poskytuje aj desktopové a mobilné aplikácie.

Čo vás čaká na ZAP