Základy algoritmizácie a programovania

Predmet je úvodným predmetom zo série programátorských predmetov, ktorý má za cieľ získanie základných znalostí a zručností pre analýzu, návrh a tvorbu algoritmov, ako aj implementáciu a testovanie vybraných úloh vo forme programov v procedurálnom jazyku C. Počas absolvovania predmetu sa naučíte základným jazykovým konštrukciám jazyka, na čo neskôr naviažete pokročilými témami v rámci predmetu Programovanie.

Problem Set 4

Vaše štvrté zadanie Problem Set 4 bolo publikované. Zadanie bude hodnotené Vašim cvičiacim po osobnom odovzdaní zadania. Presný spôsob hodnotenia PS4 určí Váš cvičiaci.

Problem Set 3

Vaše tretie zadanie Problem Set 3 bolo publikované. Na cvičení č. 4 dostanete od Vášho cvičiaceho číslo problému, ktorý máte vyriešiť. Zadanie bude hodnotené pomocou automatizovaných testov - podobne ako v prípade PS1 a PS2. Automatizované testy pre PS3 budú spustené 22.10.2018. Po prvom hodnotení Vám príde na Váš školský email odkaz na výsledky hodnotenia.

Problem Set 2

Vaše druhé zadanie Problem Set 2 bolo publikované. Tentokrát máte všetci rovnakú úlohu. Zadanie bude hodnotené pomocou automatizovaných testov - podobne ako v prípade PS1. Automatizované testy pre PS2 sú spustené od 15.10.2018 12:00. Po prvom hodnotení Vám príde na Váš školský email odkaz na výsledky hodnotenia.

Problem Set 1 & Git

Vaše prvé zadanie Problem Set 1 bolo publikované. Na cvičení č. 2 dostanete od Vášho cvičiaceho číslo problému, ktorý máte vyriešiť. Zadanie bude hodnotené pomocou automatizovaných testov, ktoré si vyžadujú presný postup. Preto je potrebné, aby ste si naštudovali a spojazdnili systém Git v rámci samostatného cvičenia (na doma). Automatizované testy pre PS1 sú spustené od 08.10.2018 21:00. Po prvom hodnotení Vám príde na Váš školský email odkaz na výsledky hodnotenia.

Informácie o hodnotení

Informácie o hodnotení predmetu nájdete na tejto stránke.

Diskusia na Mattermost-e

Pre komunikáciu v rámci predmetu ZAP používame Mattermost. Do team-u predmetu sa dostanete odkazom https://mattermost.kpi.fei.tuke.sk/zap-2018. Ako prihlasovacie údaje použite svoj univerzitný login a heslo (rovnaké prihlasovacie údaje, ako do systému Mais).

Mattermost poskytuje aj desktopové a mobilné aplikácie.

Čo vás čaká na ZAP