Základy softvérového inžinierstva

Tento predmet má za cieľ naučiť základné inžinierske zručnosti, ktoré musí mať každý programátor alebo človek zapojený do vývoja softvéru. Oboznámite sa s postupmi, nástrojmi a technológiami používanými pri riešení softvérových projektov.

Viac »

Najbližšie udalosti

Novinky